Paziņojums par projekta „(D)rain for Life” uzsākšanu

Biedrība „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” sadarbībā ar Igaunijas Dabas zinātņu universitāti un nodibinājumu „Fonds Society Technologies” ir uzsākusi Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu attīstības sekmēšana Igaunijas – Latvijas pārrobežu teritorijas pilsētās aktīvu un ilgtspējīgu kopienu vides uzlabošanai”  - īss nosaukums (D)rain for life - īstenošanu.

Šī projekta mērķis ir iegūt un izplatīt zināšanas un pieredzi par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu. Projekts paredz apkopot labāko praksi par Latvijas un Igaunijas kontekstam atbilstīgajām ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas (ILŪA) sistēmām, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus konkrētām teritorijām.

Ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas ir dažādi inženiertehniskie un ainaviskie risinājumi, kas atdarina lietus ūdeņu noteci dabiskajās ekosistēmās. Šādi risinājumi iekļauj atklātās teknes, ievalkas un kanālus, infiltrācijas grāvjus, dīķus, baseinus, zaļos jumtus, ūdenscaurlaidīgus segumus, kā arī lietus ūdeņu izmantošanu saimnieciskajām vajadzībām.

ILŪA sistēmas, salīdzinot ar konvencionālajām kolektoru sistēmām, piedāvā vairākus labumus: ievērojami samazina lietus ūdeņu noteces ātrumu, tādejādi samazinot applūšanas riskus lielu lietusgāžu gadījumos, nodrošina ūdens attīrīšanu, kā arī veido pievilcīgu pilsētvidi. Ārvalstu pieredze rāda, ka ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu būvniecība izmaksā mazāk salīdzinot ar konvencionālajām sistēmām, taču uzturēšanas izmaksas var būt augstākas, tādējādi kopējās kalpošanas laika izmaksas ir līdzīgas.

Projekts (D)rain for life norisinās no 2012. gada septembra līdz 2013. gada augustam. Projekta galvenā aktivitāte ir četru ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu tehniski-ekonomisko pamatojumu (TEP) izstrāde izvēlētajām pilotteritorijām Latvijā un Igaunijā. Latvijā izpētes teritorijas būs Rīgas pilsētas centrs un Baldones pilsētas centrs. Tehniski-ekonomisko pamatojumu izstrādes mērķis ir radīt konkrētajām teritorijām atbilstošus konvencionālus un ilgtspējīgus risinājumus iekļaujošu lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, kas vienlaicīgi ir inženiertehniski efektīva, izdevīga no izmaksu viedokļa un sekmē pievilcīgas pilsētvides attīstību. Tehniski-ekonomiskajos pamatojumos tiks iekļauta arī piedāvāto risinājumu ekonomiskā analīze.

Apkopojot labāko praksi ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu jomā, šo sistēmu projektēšanas principus, ekonomiskos un uzturēšanas aspektus, kā arī pieredzi, kas gūta izstrādājot četrus tehniski-ekonomiskos pamatojumus, tiks izveidota Latvijas-Igaunijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu rokasgrāmata, kuru paredzēts izplatīt Latvijas un Igaunijas pašvaldībām un komunālās jomas speciālistiem.

Projekta realizācijai piesaistīti vadošie starptautiskie un Latvijas eksperti lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu projektēšanā, ainavu arhitektūrā un pilsētplānošanas jomā.

Pēdējie tvīti

No tweets found.

Sazinies ar mums

e-mail: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Phone: +37128349594

Mūs atbalsta!